Zen prezentácia a konverzačné IQ

Zen prezentácia a konverzačné IQ

Vedomosti, know-how, dobrý výkon – áno, to všetko je dôležité. Ibaže to nestačí, aby sa človek posunul vpred a tobôž nie, aby získal významnú funkciu. Schopnosti a výkon, produkt či službu treba vedieť aj prezentovať, hovoriť o nich a predať ich nenásilným spôsobom. Tvrdý hard-sell a stratégia „push“ z 90. rokov už nefunguje, a je nutné si osvojiť nové prístupy založené na poznatkoch z behaviorálnych vied.

Tento workshop vás prevedie princípmi zenu pretavenými do prezentácie a vášho rečníckeho prejavu. Či si to uvedomujete alebo nie, v každom momente, keď nie ste sám sa prezentujete a ľudia si na základe toho o vás tvoria mienku. Ako teda namiešať ten správny elixír kvalitnej komunikácie? V čom tkvie tajomstvo úspechu skvelých rečníkov? Na základe najnovších poznatkov z neurovedy sa dozviete, na čo ľudské ucho rado počuje a čo naše oko rado vidí.

  • Osobná komunikačná stratégia a jej analýza.
  • Rétorika a zen prístup k prezentácii.
  • Aplikovanie poznatkov neurovedy pri prezentovaní.
  • Anatómia konverzácie a konverzačná agilita.
  • Vysoko kvalitná konverzácia a biochémia, ktorá sa za ňou skrýva
  • Konverzačné hriechy
  • Neurovedecký model sociálnej interakcie a jeho využitie pri prezentovaní