Kurzy

Koncept Zručnosti budúcnosti je holistický systém vzdelávania v oblasti mäkkých zručností, tzv. soft skills, ktorý reaguje na budúce trendy a aktuálne výzvy tak, aby vás dokonale pripravil na trh práce i mimo neho. Súbor 6 edukačných modulov vám ponúka pod jednou strechou všetky kritické soft skills a dovedie vás od vedomostí k praktickej múdrosti. Svet sa mení obrovskou rýchlosťou, buď naň pripravený.

Zručnosti budúcnosti a 6 hlavných edukačných modulov :

Len vzájomné funkčné prepájanie a fúzovanie týchto zručností navzájom prináša skutočnú hodnotu nielen pre vás ale i pre spoločnosť, kedže pomáha spoluvytvárať zdravé vzťahy i zdravú spoločnosť. Tieto zručnosti momentálne hrajú prím aj podľa prestížnych svetových inštitúcií a ich rozvoj vám zabezpečí komparatívnu výhodu na trhu práce.

Aká je tvoja pridaná hodnota pre tento svet? V čom tkvie tvoja identita? Chceš sa od hŕby vedomostí prepracovať k praktickej múdrosti? Urob s nami krok vpred.