Identita

Lektorka – Olívia Hurbanová

Narodila sa s veľkou láskou k hovorenému slovu a prvé slovko, ktoré  vyriekla nebolo “ma-ma”, ale “po-jé-zi-ja”. Láska k tomuto druhu ťažkej duševnej závislosti ju sprevádza celý život a prirodzene ju doviedla k vzdelávaniu v oblasti komunikácie. Poézia jej umožňuje cítiť sa neustále ako dieťa, ktoré sedí za stolom, ale nohami nedočiahne na zem. V tom spočíva aj čaro dobrého tréningu – robte nečakané, popustite uzdu svojej fantázie, ale hlavne vedzte, čo chcete povedať.

Je autorkou konceptu “Future skills” – Zručnosti budúCNOSTI. Tento holistický vzdelávací systém sa vyučuje na Ekonomickej univerzite ako akreditovaný predmet, ktorý pripravuje budúcich lídrov pre prax a mozgové závity ponamáhala stovkám klientov na Slovensku i v zahraničí, spomenúc aspoň zopár – Lenovo, IBM, Dell, PWC, Swiss Re, Allianz, Pelikán, Rádio Expres, DCC Denmark, Amcham. Momentálne pôsobí aj ako lektor a mentor v Creative Academy po boku stálic slovenskej reklamy, kde vedie kurzy komunikačných zručností a stále miluje poéziu.

Olívia čerpá poznatky z neurobiológie, behaviorálnych vied a evolučnej biológie, skrátka mäkké zručnosti podložené tvrdými dátami. Vo februári tohto roka bola ovenčená titulom LEKTOR ROKA s rekordným počtom 21 nominácií.

Prečo tvoríme pod značkou Olinclusive? Naša ponuka reaguje na skutočné potreby a trendy vo vzdelávaní, a preto dostanete všetko potrebné pod jednou strechou – allinclusive. Koncept zručností budúcnosti zároveň prispieva k skutočnej akceptácii, prehlbovaniu pochopenia a vzájomného rešpektu a teda aj k inklúzii v spoločnosti. Toto slovko má aj svoj ďalší rozmer, zo vzdelávania nikoho nevylučujeme bez ohľadu na váš status, vek, farbu pleti, sexuálnu orientáciu či vašu vieru – dvere u nás sú pre každého otvorené.