Čo robíme

Koncept "Future skills" alebo "Zručnosti budúcnosti" je celostný vzdelávací systém spájajúci v sebe aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní z oblasti mäkkých zručností, ktoré ťa dovedú od vedomostí k praktickej múdrosti. Momentálne otvorený pre verejnosť vo večernej škole BRAINERY. Vďaka týmto zručnostiam budeš vedieť svoje vedomosti používať prakticky a zároveň múdro tak, aby priniesli harmóniu a prospech pre tvoj kariérny i osobný život.

Kto sme
Olívia je zakladateľka vzdelávacej agentúry Olinclusive a spoluzakladateľka agentúry HighBrõws a zameriava sa na rozvoj mäkkých interpersonálnych zručností, ktorých hlavným cieľom je inkluzívne vzdelávanie smerujúce k budovaniu zdravej a múdrej spoločnosti. Ponúkaný koncept "Zručnosti budúcnosti" zároveň prispieva k skutočnej akceptácii, prehlbovaniu pochopenia a vzájomného rešpektu a teda aj k inkluzívnej spoločnosti. Dvere u nás sú pre každého otvorené bez ohľadu na vek, status, farbu pleti, náboženskú, sexuálnu či politickú orientáciu, samozrejme, len pokiaľ je niekto doma. Naša lektorka Olívia bola vo februári 2019 ovenčená titulom LEKTOR ROKA s rekordným počtom 21 nominácií.
Čo robíme
Koncept "Future skills" alebo "Zručnosti budúcnosti" je holistický vzdelávací systém spájajúci v sebe aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní z oblasti mäkkých zručností, ktoré vás dovedú od vedomostí k praktickej múdrosti. Momentálne dostupný už aj pre širokú verejnosť vo večernej škole BRAINERY. Koncept pozostáva z viacerých modulov a to : Kognitívne skreslenia a ilúzia racionálneho rozhodovania, Sociálna a Emočná inteligencia, Argumentačná logika a kritické myslenie, Medzikulturálna komunikácia, Adaptívne a elastické myslenie, Kreatívne myslenie a Inovácie, Negociácie a chyby v úsudku, Veda o presviedčaní, Cognitive overload management - alebo práca s informačným zahltením. Všetky tieto schopnosti sú absolútne kľúčové v dnešnom nesmierne rýchlo sa meniacom svete.
Ako ti to pomôže
Získate set kľúčových mäkkých zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspech na rýchlo sa meniacom trhu práce. Naučíte sa funkčne a kultivovane komunikovať a práve vďaka sociálnym zručnostiam budete vedieť omnoho efektívnejšie využiť svoje tvrdé zručnosti, teda svoje jazykové a technické zručnosti či svoje vedomosti. Svoje vedomosti začnete používať prakticky a zároveň múdro tak, aby priniesli harmóniu a prospech pre váš kariérny i osobný život. Vďaka najnovším poznatkom z behaviorálnych vied a neurobiológie využijete svoj potenciál na maximum a budete vždy o krok vpred.

Team

Olívia Hurbanová

Olívia Hurbanová

The Lecturer of the Year & The Founder

Kontakt

Adresa
Bratislava Slovensko
E-mail: info@olinclusive.sk, olivia@highbrows.sk Phone:+421918360470