Biochémia osobnosti a EQ

Biochémia osobnosti a kultivovanie emočnej i sociálnej inteligencie

Či si to uvedomujeme alebo nie v každej sociálnej interakcii sa s nami ľudia cítia lepšie alebo horšie.
Vedeli ste však, že vzájomne komunikujeme aj na biochemickej úrovni a že sme pre seba vzájomne nákazliví?
Naša biologické nastavenie, náš temperament do veľkej miery určuje naše správanie, preferencie a má vplyv na naše rozhodovanie i na to, čo v našom živote hraje prím.

Často vravíme, že nám niekto nevonia alebo, že chémia skrátka nezafungovala, ale vedeli ste, že to má aj vedecký základ? Naša osobnosť pozostáva z nášho charakteru, ktorý je vytváraný v priebehu života v procese sociálneho učenia, výchovou, či zážitkami a našim temperamentom, ktorý má základ v našej biológii. Na základe rozsiahlych štúdií svetovo uznávanej biologičky a antropologičky, bola vytvorená typológia osobnosti, ktorá berie do úvahy práve biologické nastavenie človeka, ktoré zásadne ovplyvňuje naše správanie, preferencie i osobnosť. Na ľudské správanie sa pozrieme cez evolučné oko a skutočnú empatiu budeme kultivovať cez hlbšie pochopenie hlbších súvislostí. Pochopíme prečo biochemické nastavenie niektorým ľuďom empatiu sťažuje a vyvrátime si i najčastejšie mýty a klišé, ktoré kolujú o empatii.

Spoločne sa naučíme čítať biologický rukopis seba samých i tých okolo nás. Ide v podstate o kultivovanie sociálnej inteligencie cez rozpoznávanie rôznych typov osobností cez ich chémiu – biologický odtlačok ich osobnosti. Náš vrodený temperament, predispozície, naša biológia sa odráža v spôsobe akým rozmýšľame, komunikujeme a jednáme so svojím okolím. Zrkadlí sa v reči nášho tela a tiež v slovníku, ktorý používame.

Jedinečnosť tejto typológie je postavená práve v jej biologickom základe, nejde teda len o ďalšiu psychologickú typológiu, ale o typológiu, ktorá vychádza z biológie osobnosti a bola potvrdená na obrovských vzorkách ľudí na základe jedinečného behaviorálneho dotazníka i na základe meraní z funkčnej magnetickej rezonancie. Je to teda typológia osobnosti, ktorá je podložená tvrdými biologickými dátami a to o čom hovorí, vie presne odmerať a dokázať. Hurá.

Čo vás čaká

  • Hlbšie porozumenie sebe samému i ostatným
  • Rozpoznávanie jednotlivých typov na základe správania a spôsobu rozmýšľania, reči tela, verbálneho prejavu
  • Pochopenie prečo mi niektorí ľudia lezú na nervy a nemuseli by
  • Funkčnú komunikačnú stratégiu smerom k ostatným typológiám
  • Balíček prvej pomoci pri riadení jednotlivých typov ľudí
  • Čo robiť a čomu sa vyhnúť v prístupe k jednotlivým typom ľudí
  • Pochopenie biologických odlišností medzi ľuďmi
  • Ako hovoriť tak, aby mi iní rozumeli na prvýkrát
  • Extra porciu sociálnej inteligencie pre LÍDROV