Medzikulturálna komunikácia

Lebo mosty prinášajú príležitosti

Téma komunikácie medzi kultúrami v dnešnom prepojenom, globalizovanom, farebnom svete je absolútnou nevyhnutnosťou a patrí medzi kľúčové zručnosti budúcnosti. Bez tejto kompetencie v dnešnom svete skrátka neuspejete. Či už chcete lepšie porozumieť vašim zahraničným obchodným partnerom alebo len lepšie rozumieť svetu okolo vás, interaktívny workshop Mezdikulturálna komunikácia vás uvedie do sveta rôznych kultúr a naučí vás vnímať svet očami tolerantnejšími a ľudskejšími. Bližšie si posvietime na neverbálne aspekty medzikulturálnej komunikácie a hravou, interaktívnou formou sa naučíme ako sa vyhnúť najnebezpečnejším chybám v komunikácii s tou ktorou kultúrou. Ak chcete získať užitočné základy medzikulturálnej komunikácie, ste u nás srdečne vítaní.