Identita

Lektorka – Olívia Hurbanová

Narodila som sa s veľkou láskou k hovorenému slovu a prvé slovko, ktoré  som vyriekla nebolo “ma-ma”, ale “po-jé-zi-ja”. Láska k tomuto druhu ťažkej duševnej závislosti ma sprevádza celý život a aj v dnešných nepoetických časoch – nachádzam poéziu všade tam, kde sa ju iní ani len nepokúsia hľadať. Poézia mi umožňuje cítiť sa neustále ako dieťa, ktoré sedí za stolom, ale nohami nedočiahne na zem. V tom spočíva aj čaro dobrého tréningu – robte nečakané, popustite uzdu svojej fantázie, ale hlavne vedzte, čo chcete povedať. Radostne vás budem sprevádzať tréningami mäkkých zručností, špeciálne zručnosťami budúcnosti, a spoločne napíšeme jednu dobrodružno poetickú kapitolu života.

Som vyštudovaná politologička, 13 rokov  sa venujem  školeniam mäkkých i tvrdých zručností, medzinárodnému obchodu a projektovému riadeniu. Pracovala som pre významné spoločnosti ako Lomtec.com, Stringdata a takmer desaťročie pre úspešnú medzinárodnú spoločnosť Lenovo, kde som bola takmer štyri roky celou dušou oddaná vzdelávaniu. Roky spolupracujem s Ekonomickou univerzitou, kde momentálne vyučujem vlastný koncept Zručnosti budúcnosti ako akreditovaný predmet v rámci programu Leadership. Momentálne pôsobím ako lektor a mentor v Creative Academy, kde vediem kurzy komunikačných zručností a stále milujem poéziu.

Prečo tvorím pod značkou Olinclusive? Moja ponuka reaguje na skutočné potreby a trendy vo vzdelávaní, a preto dostanete všetko potrebné pod jednou strechou – allinclusive. Koncept zručností budúcnosti zároveň prispieva k skutočnej akceptácii, prehlbovaniu pochopenia a vzájomného rešpektu a teda aj k inklúzii v spoločnosti. Toto slovko má aj svoj ďalší rozmer, zo vzdelávania nikoho nevylučujem bez ohľadu na váš status, vek, farbu pleti, či vašu vieru – dvere u nás sú pre každého otvorené.