Zručnosti budúCNOSTI

Praktická múdrosť pod jednou strechou

Chceš mať uplatnenie na trhu práce aj o pár rokov? Je najvyšší čas začať na sebe pracovať.

V našej ponuke nájdeš kurzy mäkkých, interpersonálnych  zručností, špeciálne však reagujeme na budúce trendy, a preto sa zameriavame na  “Zručnosti budúCNOSTI”. Celý koncept vyučujeme formou Game based learning s využitím virtuálnej reality.  Náš koncept Future skills vychádza zo štúdie jedného z najprestížnejších prognostických inštitútov na svete IFTF a reaguje na šesť spúšťačov zmien v spoločnosti. Tieto zmeny kladú nárok na rôzne kompetencie, zručnosti, ktoré budú už čo nevidieť úplne nevyhnutné pre každého človeka, ak sa bude chcieť uplatniť na trhu práce. Ponúkame ti absolútne unikátny balík zručností, ktoré sú pretavené do 6 interaktívnych edukačných modulov. Zručnosti sú ušité na mieru tak, aby reflektovali na trendy a zmeny v spoločnosti a pripravili ťa na tieto zmeny spôsobom, aby ste vo vysoko konkurenčnom, globalizovanom a automatizovanom svete plnom informácií obstál. Každá z týchto zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné prepájanie a fúzovanie týchto zručností navzájom prináša skutočnú pridanú hodnotu nielen pre vás, ale  pre nás všetkých. Tento inovatívny koncept pomáha spoluvytvárať zdravé vzťahy i zdravú spoločnosť, posúva spoločnosť o krok vpred a je teda sociálnou inováciou.

Ktoré zručnosti by si mal rozvíjať a kultivovať podľa Fortune 500 a Institute for the Future?  V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si z množstva informácií vybrať tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritickéadaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť.  V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltenímpozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom ti samo o sebe úspech nezaručí, musíš sa vedieť aj predať . Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied i tvoja emocionálna a sociálna inteligencia,  ktorú narozdiel od  klasickej inteligencie môžeš veľmi rýchlo rozvíjať. Ak hľadáš rýchle návody, skratky, kurzy preprogamovania mysle za 24 hodín – si na zlej adrese. U nás zázraky na počkanie nerobíme, naša cesta cez skratky nevedie. Schopnosť hlbšej empatie a tolerancie je možná len cez hlboké pochopenia hlbších súvislostí, preto sa i náš koncept usiluje o vysvetlenie ľudského správania z evolučnej perspektívy a pomocou najnovších poznatkov z behaviorálnych vied a neurobiológie.

Koncept Future skills sa okrem súkromnej sféry vyučuje ako plne akreditovaný predmet na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci predmetu Leadership Challenges. Chcete mať uplatnenie na trhu práce aj o pár rokov? Je najvyšší čas začať na sebe pracovať.