Zručnosti budúCNOSTI

Praktická múdrosť pod jednou strechou

Chcete mať uplatnenie na trhu práce aj o pár rokov? Je najvyšší čas začať na sebe pracovať.

V našej ponuke nájdete kurzy mäkkých, interpersonálnych  zručností, špeciálne však reagujeme na budúce trendy, a preto sa zameriavame na  “Zručnosti budúcnosti”. Náš koncept vychádza zo štúdie jedného z najprestížnejších prognostických inštitútov na svete IFTF a reaguje na šesť spúšťačov zmien v spoločnosti. Tieto zmeny kladú nárok na rôzne kompetencie, zručnosti, ktoré budú už čo nevidieť úplne nevyhnutné pre každého človeka, ak sa bude chcieť uplatniť na trhu práce. Ponúkame vám absolútne unikátny balík zručností, ktoré sú pretavené do 6 interaktívnych edukačných modulov. Zručnosti sú ušité na mieru tak, aby reflektovali na trendy a zmeny v spoločnosti a pripravili vás na tieto zmeny spôsobom, aby ste vo vysoko konkurenčnom, globalizovanom a automatizovanom svete plnom informácií obstáli. Každá z týchto zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné prepájanie a fúzovanie týchto zručností navzájom prináša skutočnú pridanú hodnotu nielen pre vás, ale  pre nás všetkých. Tento inovatívny koncept pomáha spoluvytvárať zdravé vzťahy i zdravú spoločnosť, posúva spoločnosť o krok vpred a je teda sociálnou inováciou.

V rámci mäkkých zručností  sa špecializujeme na tzv. zručností budúcnosti, tj.  na kritické myslenie a rozhodovanie, ktoré samo o sebe nestačí, a preto celý koncept dopĺňa emočná a sociálnu inteligencia ruka v ruke s neverbálnou komunikáciou. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym overloadom–zahltením a globalizované prostredie sa nezaobíde bez medzikulturálnej komunikácie. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. U nás nájdete balík týchto nevyhnutných zručností pod jednou strechou. Chcete mať uplatnenie na trhu práce aj o pár rokov? Je najvyšší čas začať na sebe pracovať.