Čo robíme

Koncept "Future skills" alebo "Zručnosti budúcnosti" je celostný vzdelávací systém spájajúci v sebe aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní z oblasti mäkkých zručností, ktoré ťa dovedú od vedomostí k praktickej múdrosti. Vďaka nim budeš vedieť svoje vedomosti používať prakticky a zároveň múdro tak, aby priniesli harmóniu a prospech pre tvoj kariérny i osobný život.

Kto sme
Olinclusive je vzdelávacia agentúra zameraná na rozvoj mäkkých interpersonálnych zručností, ktorej hlavným cieľom je inkluzívne vzdelávanie smerujúce k budovaniu zdravej a múdrej spoločnosti. Ponúkaný koncept "Zručnosti budúcnosti" zároveň prispieva k skutočnej akceptácii, prehlbovaniu pochopenia a vzájomného rešpektu a teda aj k inkluzívnej spoločnosti. Dvere u nás sú pre každého otvorené bez ohľadu na vek, status, farbu pleti, náboženskú, sexuálnu či politickú orientáciu, samozrejme, len pokiaľ je niekto doma.
Čo robíme
Koncept "Future skills" alebo "Zručnosti budúcnosti" je holistický vzdelávací systém spájajúci v sebe aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní z oblasti mäkkých zručností, ktoré vás dovedú od vedomostí k praktickej múdrosti. Koncept pozostáva zo 6 modulov a to : Argumentačná logika a kritické myslenie, Kognitívne skreslenia a ilúzia racionálneho rozhodovania, Sociálna a emočná inteligencia, Medzikulturálna komunikácia, Neverbálna komunikácia, Kreatívne myslenie a Inovácie, Cognitive overload - alebo práca s informačným zahltením. Všetky tieto schopnosti sú absolútne kľúčové v dnešnom nesmierne rýchlo sa meniacom svete.
Ako ti to pomôže
Získate set kľúčových mäkkých zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspech na rýchlo sa meniacom trhu práce. Naučíte sa funkčne a kultivovane komunikovať a práve vďaka sociálnym zručnostiam budete vedieť omnoho efektívnejšie využiť svoje tvrdé zručnosti, teda svoje jazykové a technické zručnosti či svoje vedomosti. Svoje vedomosti začnete používať prakticky a zároveň múdro tak, aby priniesli harmóniu a prospech pre váš kariérny i osobný život. Vďaka najnovším poznatkom z behaviorálnej biológie a neurovedy využijete svoj potenciál na maximum a budete vždy o krok vpred.

Team

Olívia Hurbanová

Olívia Hurbanová

Founder and Educator

Kontakt

Adresa
Bratislava Slovensko
E-mail: info@olinclusive.sk Phone:+421918360470