Neverbálna komunikácia a charizma

Šéfuj svojmu telu

Ako vnímate svet okolo seba? Ako počujete svet okolo seba? Ako cítite svet okolo seba? Ako vidíte svet okolo seba?

Áno, mnohokrát je to “TO” čo nepovieš, to sa ráta!

Príďte a naučte sa porozumieť a ovládať svoj vlastný svet a porozumieť svetu tých okolo teba. Či si to uvedomujeme alebo nie, neustále komunikujeme. Veľká časť našej neverbálnej komunikácie prebieha nevedome a má obrovský vplyv na náš úspech či spokojnosť v pracovnom i bežnom živote. Počas tréningu vás naučíme funkčne a vedome manažovať  emócie, záťažové situácie, váš vnútorný svet spôsobom, aby fungoval vo váš prospech. Príďte a naučte sa šéfovať svojmu telu.