Negociácie a presviedčanie

Negociácie a presviedčanie

Workshop venovaný vyjednávaniu a psychológii presviedčania vás naučí ako dať svojim slovám potrebnú dávku logiky, slušnosti a naučí vás ako sa dopracovať k  riešeniam, s ktorými budete spokojní. Cez zážitkové hry budeme spoločne cibriť vyjednávacie techniky, dozvieme sa kedy je vhodné prvú ponuku dať, kedy je vhodné ju dostať a vyvrátime si najčastejšie negociačné mýty. Že racionálne argumenty nie vždy stačia? V druhej časti tréningu otestujeme univerzálne metódy presviedčania, ktoré fungujú práve na podvedomej úrovni. Povieme si niečo viac o psychológii spotrebiteľa a efektívnom predaji a vyjednávaní na základe poznatkov z behaviorálnej ekonómie a aplikovanej psychológie. To všetko na základe stanfordských štandardov.

  • Umenie negociácie a negociačné štýly
  • Najčastejšie chyby vo vyjednávaní a ako sa im vyhnúť
  • Negociačný mýty a faily
  • Univerzálne princípy presviedčania alebo psychológia presvedčivosti
  • Psychológia spotrebiteľa a efektívny predaj
  • Neuromarketing a ako marketéri využívajú diery v ľudskej racionalite