Kreatívne myslenie a inovácie

Inovuj, mysli kreatívne a robot ti prácu nevezme

Na tomto kurze pocestujeme spoločne v čase do nášho útleho detstva. Nenoste si so sebou svoje vedomosti, najlepšie urobíte ak všetko, čo viete, necháte doma. To, čo nazývame šťastím začiatočníkov, je v skutočnosti nezaťaženosť mysle začiatočníkov prebytkom vedomostí. Interaktívny workshop kreatívneho myslenia vás naučí a otestuje v praxi zopár efektívnych techník, ktoré môžete využiť pre naštartovanie vášho kreatívneho potenciálu. Príďte a spoločne nájdeme kľúč k vášmu tvorivému géniu a nezabudnite – tvoriť znamená žiť. PS: Všetci sme kreatívni.