Kreatívne myslenie a inovácie

Inovuj, mysli kreatívne a robot ti prácu nevezme

Na tomto kurze pocestujeme spoločne v čase do nášho útleho detstva. Nenoste si so sebou svoje vedomosti, najlepšie urobíte ak všetko, čo viete, necháte doma. To, čo nazývame šťastím začiatočníkov, je v skutočnosti nezaťaženosť mysle začiatočníkov prebytkom vedomostí v danej oblasti. Spoločne sa pozrieme na kreativitu z evolučnej perspektívy, dozviete sa či evolúcia kreatívnym hlavám priala alebo nepriala, i to čo odlišuje malé percento kreatívnych hláv od väčšiny. Ľudský mozog je veľmi lenivý orgán a rád využíva všemožné skratky, ktoré našej kreativite nepomáhajú. Ako kreativite dopomôcť a obísť schémy, ktoré náš mozog využíva si spoločne otestujeme v praxi. Odnesiete si so sebou za hrsť efektívnych techník, ktoré môžete využiť pre naštartovanie vášho kreatívneho génia.

Kreatívne myslenie ani zďaleka nepatrí len do sveta kreatívy. Učiť sa obísť schémy, ktoré náš mozog tak rád využíva a adaptívne myslieť je nevyhnutnosťou v dnešnej dobe plnej neustálych zmien a inovácií aj podľa FORTUNE 500. Túto kľúčovú kompetenciu využijete naprieč rôznymi pracovnými pozíciami a odvetviami.

Čo vás čaká

  • Kľúčové predpoklady kreatívneho myslenia
  • Rozmanité postupy a metódy kreatívneho myslenia
  • Individuálne a skupinové spôsoby generovania ideí a riešenia problémov
  • Brainstorming vedený podľa najnovších poznatkov neurovedy
  • Design Thinking ako nástroj riadenia zmeny
  • Inovácie, typy inovácií a postupy ako sa k nim dopracovať

Game based learning s použitím virtuálnej reality