Iracionalita ľudského rozhodovania

Iracionalita v ľudskom rozhodovaní a kritické myslenie

Chybné rozhodnutia nám môžu zruinovať život, pripraviť nás o peniaze, priviesť firmu ku krachu. Problém ľudského rozhodovania tkvie v tom, že naše myslenie je neustále ovplyvňované určitými tendenciami alebo anomáliami, ktoré sa u nás vyvinuli evolučne a kedysi nám pomáhali prežiť, ale v dnešnej dobe nás často vedú k iracionálnym, neférovým i chybným rozhodnutiam. Viete, prečo má podvedomá myseľ náskok pred vedomou?

Na vlastnej koži si s použitím virtuálnej reality zažijete, ako funguje vaša myseľ, ako pretvoriť nefunkčné návyky v návyky funkčné a ako sa rozhodovať tak, aby vám to prinieslo úžitok a spokojnosť.

Čo vás čaká

  • Pochopíte, prečo je dôležité chyby v úsudku rozpoznávať a prečo je to absolútne kľúčové pre zdravý rozhodovací proces
  • Prospektová teória a kognitívne skreslenia a skratky
  • Pochopíte, prečo ignorovanie týchto chýb môže mať katastrofický dopad na vašu organizáciu i váš život
  • Naučíte sa ako rozhodovací proces očistiť od týchto chýb a robiť tak múdrejšie rozhodnutia
  • Naučíme sa pretvoriť nefunkčné návyky v návyky funkčné

Druhá časť workshopu je venovaná argumentačnej logike. Neviete akým spôsobom argumentovať či presvedčiť oponenta? Neviete kedy už s oponentom nemá význam strácať čas? V dobe informačnej explózie a internetového veku je schopnosť viesť kultivovane a múdro diskusiu obrovskou devízou. Na kurze Argumentačnej logiky a presviedčania sa interaktívnou formou naučíte ako dať svojim slovám potrebnú dávku logiky, slušnosti a rešpektu k oponentom. Zistíte akých argumentačných chýb ste sa pravdepodobne aj vy sami dopúšťali a naučíte sa tieto logické chyby dešifrovať v prejavoch iných. Príďte k nám a spoločne rozmotáme spletité klbko argumentačnej logiky.